Motie Maatschappelijke Opvang / Zwerfjongeren | prestatieafspraken woningcorporaties ter bevordering van de uitstroom

Motie van het lid Berckmoes-Duindam C.S.

Voorgesteld op 17 maart 2016

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een grote groep mensen onnodig lang gebruik moet maken van dure maatschappelijke opvangplekken omdat de uitstroom naar zelfstandige huisvesting stagneert,

verzoekt de regering, in overleg met de VNG, gemeenten te stimuleren in hun prestatieafspraken met woningcorporaties om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bevorderen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Berckmoes-Duindam

Van Dijk

Van der Staaij

Van Vliet